četrtek, 8. 10. 2020

Kam med počitnicami? Na subvencionirano počitniško varstvo. - ODPOVEDANO

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije in veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa odpovedujemo izvedbo subvencioniranih programov jesenskega počitniškega varstva.

Ocenili smo, da varstva ni mogoče organizirati v skladu z navodili in ukrepi NIJZ, vlade in ostalih pristojnih institucij in na način, ki bi bil varen za otroke in izvajalce programov.

Varstvo bi bilo sicer namenjeno otrokom od 1. do 5. razreda osnovne šole s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana ter otrokom družin, ki živijo v študentskih domovih v Ljubljani, a le v primeru, da otroci obiskujejo šolo na območju Mestne občine Ljubljana. 

Programe sofinanciramo v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v Mestni občini Ljubljana s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Da so programi dostopni čim večjemu številu družin, je predvideno doplačilo do največ 6 evrov na otroka na dan. Ne glede na navedeno ceno programa, imajo vsi izvajalci na voljo mesta za socialno ogrožene otroke, za katere je varstvo v celoti brezplačno.

Pozor: Glede na stanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 si pridružujemo pravico do sprememb ali odpovedi programov. Varstvo bomo organizirali v skladu z navodili in ukrepi NIJZ, vlade in ostalih pristojnih institucij, glede na stanje v času jesenskih šolskih počitnic. Velikost skupin in število mest v programih varstva bo v skladu z navodili NIJZ, veljavnimi v času počitnic.

Seznam ponudnikov subvencioniranega varstva je pripet, za dodatne informacije se obrnite neposredno na izvajalce.

Preberite tudi: