ponedeljek, 7. 12. 2020

API vrtec gre naprej

Ljubljanski vrtci tudi v letošnjem šolskem letu kažejo veliko zanimanje za pedagoški program API vrtec. Petim pilotnim vrtcem in lanskega šolskega leta se v letošnjem letu pridružuje še pet novih.

Že 10 API vrtcev

V lanskem šolskem letu smo pilotni projekt API prvič uvedli v 5 vrtcev – v Vrtec Otona Župančiča, Vrtec Galjevica, Vrtec Ledina, Vrtec Pod gradom in Vrtec Pedenjped.
S projektom uspešno nadaljujemo v letošnjem šolskem letu, ko se programu APi vrtec pridružuje še 5 vrtcev. To so Vrtec Jelka, Vrtec Miškolin, Vrtec Mojca, Vrtec Hansa Christiana Andersena in Vrtec Mladi rod.

Veliko zanimanje za program

V šolskem letu 2020/21 je zanimanje za sodelovanje v izvajanju programa API vrtec veliko, zato smo se za zagotovitev kakovostnega izobraževanja mentorjev v sodelovanju z Zavodom za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja, Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport dogovorili za dve izvedbi 16-urnega profesionalnega usposabljanja API vrtec.
V letošnjem šolskem letu v programu API vrtec sodeluje 43 oddelkov vrtčevskih otrok vseh starostnih skupin. Vodi jih 73 mentorjev, ki so se udeležili profesionalnega usposabljanja, ki ga je izvedla strokovna vodja programa API vrtec Nina Ilič iz Zavoda za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja.

Za lažje delo smo v delovni proces uvedli tudi novo pomoč v obliki Razvojne skupine API vrtec. Trenutno jo sestavljajo Samuel Kranjc (Vrtec Galjevica), Ina Stojanović (Vrtec Otona Župančiča Ljubljana), Tadeja Kosec (Vrtec Ledina), Mateja Funkl (Vrtec Galjevica)

Kaj je API vrtec

V vrtcih, ki sodelujejo v pilotni izvedbi programa API vrtec, 1x tedensko izvajajo aktivnosti na temo čebele kranjske sivke, čebeljih pridelkov, opraševalcev, biotske raznolikosti in varstva okolja, zdravega načina življenja in prehranjevanja ter hortikulture.

Otroci se učijo pravil lepega vedenja v bližini čebel in s tem odgovorne skrbi za svojo varnost, varnost prijateljev ter seveda varnost čebel. Glavna metodi API vrtca sta igra in raziskovanje. Program je primeren za otroke od 2. do 6. leta starosti, vendar se izvedba v podrobnostih razlikuje glede na starostno skupino. 

Preberite tudi: